SWMM

Informacja SWMM

Kilka uwag i spostrzeżeń na temat SWMM

W dobie rosnącego stopnia zurbanizowania coraz częstszym problemem stają się powodzie miejskie. Jako główną przyczynę wskazuje się zmiany klimatyczne oraz nieodpowiednie podstawy metodologiczne projektowanych systemów odwodnień. Metodologia projektowania odwodnień w latach ubiegłych oparta była o metodę stałych natężeń, zaniżający natężenie deszczu wzór Błaszczyka oraz wątpliwy sposób określania współczynnika spływu wód opadowych. Zmusza to do podjęcia stosownych działań w celu poprawy funkcjonalności infrastruktury związanej z odwodnieniem.

Zgodnie z aktualną normą PN-EN 752 zalecaną metodą do obliczeń sprawdzających istniejących systemów są hydrodynamiczne modele spływu. Model jest doskonałym narzędziem oceny poprawności funkcjonowania kanalizacji. Posiadanie modelu pozwala ocenić ryzyko oraz miejsca narażone na wystąpienia wylewów.

Najczęściej aktualnie wykorzystywanym programem do tworzenia modelu hydrodynamicznego jest darmowy program SWMM opracowany przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Opis funkcjonalności programu, jego działania można znaleźć na stronie autorów, szeregu publikacjach z zakresu modelowania sieci kanalizacyjnych, blogach. Do grona komercyjnych programów symulujących działanie sieci kanalizacyjnych należą: Hykas, Hystem-Extran, Mike Urban oraz szereg innych. Większość oparta jest o silnik obliczeniowy pochodzący z SWMM a przeszkodą w ich stosowaniu jest cena.

Program SWMM (Storm Water Management Model) można pobrać ze strony: United States Environmental Protection Agency.


Poniżej przykłady wykonanego modelu hydrodynamicznego w czterech różnych wariantach obliczeń hydraulicznych.
Ogólne dane modelu hydrodynamicznego:

  • zlewnia o powierzchni ok. 4,5 km²,
  • 2651 zlewni cząstkowych,
  • 2574 odcinków,
  • łączna długość kanałów ok. 65 km,
  • 2573 studni

Wariant modelu hydrodynamicznego I

Wariant podstawowy modelu hydrodynamicznego. Studnie wprowadzono jako element: Junction

Plik danych modelu w SWMM (inp): Wariant I

Wariant modelu hydrodynamicznego II

Wariant ten stanowi rozwinięcie wariantu I. Studnie zastąpione zostały zbiornikami retencyjnymi. Charakterystyki zbiorników ustalono w zależności od głębokości zbiornika (studni z wariantu I).

Plik danych modelu w SWMM (inp): Wariant II

Wariant modelu hydrodynamicznego III

W tym wariancie obliczeń uzpełniono wariant I o ulice jako dodatkowe kanały otwarte.

Plik danych modelu w SWMM (inp): Wariant III

Wariant modelu hydrodynamicznego IV

Wariant modelu jest połączeniem wariantu II (studnie jako zbiorniki) oraz wariantu III (ulice jako dodatkowe kanały otwarte).

Plik danych modelu w SWMM (inp): Wariant IV

Przykładowy model hydrodynamiczny

Duzy zbiór danych modelu hydrodynamicznego – ok 11000 zlewni, odcinków i studni.

Plik danych modelu w SWMM (inp): Test

Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.

CAD 2 SWMM

Zapis danych z programu CAD do SWMM przy użyciu LISP

Kilka przydatnych LISP’ów(Lost IStupid Parentheses) do eksportu danych z programow typu Cad to pliku SWMM

AutoLISP – odmiana języka programowania Lisp dołączana do programu komputerowego AutoCAD, służącego do komputerowego wspomagania projektowania. Ma on na celu pomagać użytkownikowi rozszerzenie funkcji tego programu oraz dostosowaniu go do swoich potrzeb.

PlikOpisPolecenie
Program do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji deszczowej wg metody maksymalnych natężeń
KADUDADY_Network.lspObliczenia hydrauliczne sieciKADU
KADUDADY_Shape.lspObliczenia geometryczne przekrojów przewodów kanalizacyjnych: kołowy, jajowy Funkcje wywoływane automatycznie
KADUDADY_Hydrology.lspUproszczone obliczenia hydrologiczne współczynników spływu oraz natężenia deszczu miarodajnegoFunkcje wywoływane automatycznie
KADUDADY_Hydraulic.lspObliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych wzorem: Prandtl’a — Colebrook’a lub Manning’aFunkcje wywoływane automatycznie
Program do eksportu danych do SWMM
SWMM_SupportZbiór funkcji Funkcje wywoływane automatycznie
SWMM_LayerZakłada zbiór warstwy w programach typu CAD SWLAY
To dopiero początek.

Literatura Modelowanie Sieci Kanalizacyjnych

L.pAutorWydawcaNumerRokTytuł
1Marek Zawilski Grażyna SaksonGWiTS022007Efekt zastosowania obiektów retencji na rzeczywistej zlewni miejskiej kanalizacji ogólnospławnej
2Paweł LicznarGWiTS032008Praktyczna realizacja modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej w pakiecie SewerPac
3Paweł LicznarGWiTS07,082008Obliczenie częstotliwości nadpiętrzania sieci kanalizacji deszczowej
4Marek ZawilskiGWiTS062010Integracja zlewni zurbanizowanej w symulacji spływu ścieków opadowych
5Marek Zawilski Grażyna SaksonGWiTS112010Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz. I. Kalibracja modelu
6Marcin Skotnicki Marek SowińskiGWiTS07,082011Dokładność odwzorowania stopnia uszczelnienia zlewni cząstkowych w modelowaniu odpływu ze zlewni miejskiej
7Marek Zawilski Grażyna SaksonGWiTS092011Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. Cz. II. Weryfikacja modelu
8Andrzej Wałęga Grzegorz KaczorGWiTS102011Przebieg wybranych epizodów opadowych na obszarze aglomeracji krakowskiej w aspekcie modelowania sieci kanalizacji deszczowej
9Lothar Fuchs Maciej Grzenda Marcin Leśniewski Thomas BeenekenGWiTS052012Korzyści ze sterowania pracą systemów kanalizacji ogólnospławnej w czasie rzeczywistym
10Andrzej Kotowski Andrzej Wartalski Bartosz Kaźmierczak Witold CieślikGWiTS032013Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej na osiedlu Rakowiec we Wrocławiu
11Marek Zawilski Grażyna SaksonGWiTS062013Wpływ zastosowania obiektów LID na funkcjonowanie miejskich systemów kanalizacyjnych
12Marek Zawilski Grażyna SaksonGWiTS072013Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMM. Cz. I. Charakterystyka modelu
13Marcin Skotnicki Marek SowińskiGWiTS072013Wpływ wybranych charakterystyk zlewni zurbanizowanej na odpływ szczytowy wód opadowych
14Daniel Słyś Józef Dziopak Kamil PochwatGWiTS072013Analiza opadów na potrzeby wymiarowania sieci i zbiorników retencyjnych w kanalizacji
15Marcin LeśniewskiGWiTS102013Doświadczenia z budowy modelu matematycznego kanalizacji deszczowej w Abu Zabi
16Marek Zawilski Grażyna SaksonGWiTS022014Modelowanie spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskich przy wykorzystaniu programu EPA SWMM. Cz. II. Kalibracja i weryfikacja modelu
17Maciej MrowiecGWiTS072014Wpływ nierównomierności przestrzennej opadów na obliczanie pojemności kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
18Maciej Mrowiec Ewa SuchanekGWiTS012015Badania modelowe spływu z utwardzonych powierzchni przepuszczalnych
19Andrzej Kotowski Andrzej Wartalski Bartosz KaźmierczakGWiTS112015O projektowaniu i modelowaniu działania zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w warunkach hydrologicznych miasta Wrocławia
20Marcin Skotnicki Marek SowińskiGWiTS112015Dokładność odwzorowania struktury systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej
21Marek Zawilski Grażyna Sakson Agnieszka BrzezińskaGWiTS012016Problemy monitoringu i modelowania systemów kanalizacyjnych na przykładzie Łodzi
22Agnieszka Stec Daniel Słyś Józef DziopakGWiTS022016Analiza warunków transportu ścieków deszczowych systemem kanalizacji ogólnospławnej Przemyśla
23Andrzej Kotowski Bartosz Kaźmierczak Katarzyna Wartalska Monika NowakowskaGWiTS042017Budowa modelu hydrodynamicznego skanalizowanej zlewni deszczowej we Wrocławiu
24Paweł LicznarInstal032006Nowoczesne projektowanie kanalizacji sanitarnej na bazie numerycznego modelu terenu w programie InRoads Storm&Sanitary
25Paweł LicznarInstal062006Nowoczesne projektowanie sieci odwodnienia na bazie numerycznego modelu terenu w programie InRoads Storm&Sanitary
26Ewa Burszta-Adamiak Anna SywesterInstal022011Wymagania projektowe dla zielonych dachów
27Agnieszka Stec Joanna HypiakInstal022001Modelowanie odpływu wód deszczowych z dachów zielonych w programie Storm Water Management Model
28Witold Adamowski Marcin LeśniewskiInstal022010Utrzymywanie systemów modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie doświadczeń warszawskich
29Bartosz Kaźmierczak Andrzej KotowskiOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej2012Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelu hydrodynamicznym
30Monika Nowakoska Andrzej KotowskiOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej2017Metody i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych
31Kazimierz BanasikSGGW2009Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych
32Andrzej KotowskiSeidel-Przywecki2011Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów
33Materiały konferencyjneSeidel-Przywecki2011Wody opadowe a zjawiska ekstremalne
34Materiały konferencyjneINFRAEKO 20122012III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012. Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna
35Materiały konferencyjneINFRAEKO 20142014IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko
36Materiały konferencyjneINFRAEKO 20162016V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2016. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko
37Andrzej ByczkowskiSGGW1999Hydrologia
38Andrzej Ciepielowski Szczepan L. DąbkowskiOficyna Wydawnicza Projprzem-EKO2006Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych
39Zdzisław KaczmarekWydawnictwa Komunikacji i Łączności1970Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii
40Maciej MorawiecPolitechnika Częstochowska2009Efektywne wymiarowanie i dynamiczna regulacja kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych
41Niemiecki zbiór regułSeidel-Przywecki2000Komentarz do DWA – A 118 Hydrauliczne wymiarowanie systemów odwadniających
42Niemiecki zbiór regułSeidel-Przywecki1994DWA – A 111P – Wytyczne do wymiarowania i sprawdzania przepustowości urządzeń odciążających w systemach kanalizacyjnych
43Niemiecki zbiór regułSeidel-Przywecki1988DWA – A 110P – Wytyczne do hydraulicznego wymiarowania i sprawdzanie przepustowości kanałów i przewodów ściekowych
Proszę o przesyłanie tytułów: książek, artykułów, linków do zeszytów naukowych uczelni itd. itp., które warto przeczytać i tu zamieścić.

Przewiń do góry