Kalkulatory Hydrauliczne

dla spełnienie standardu odwodnienia terenów zurbanizowanych zalecanego w normie EN 752:2008.

“ To nie praca, to moja pasja. Tworzyć coś z niczego. ”

Kazimierz Ziomber

O Autorze

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem, doskonałą znajomością i wiedzą w zakresie odwodnienia terenów zurbanizowanych. Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska ( specjalizacja: „Urządzenia Cieplne i Zdrowotne” oraz Studia podyplomowe: „Doradztwo energetyczne w budownictwie” ). Pasjonat programowania (pierwszy kalkulator powstał w 2016 roku) i wielbiciel aktywnych form wypoczynku jak szachy, rower, narty.
 
Kazimierz Ziomber

Kalkulator hydrauliczny przewodu grawitacyjnego

Umożliwia dobór przekroju, sprawdzenie parametrów hydraulicznych kanału grawitacyjnego.

Kalkulator oblicza parametry geometryczne przekroju: powierzchnię czynną przekroju, obwód zwilżony, promień hydrauliczny, szerokość zwierciadła ścieków oraz parametry hydrauliczne: prędkość przepływu, objętość przepływu, napełnienie w kanale.
Dodatkowo informuje o charakterze ruchu i zalecanym zakresie doboru kanału wg wytycznych ATV-DVWK-A110.

Wyniki obliczeń prezentowane są w formie wykresów: geometrii przekroju, przepływów oraz prędkości.

Hydrauliczne obliczenia kanałów z przeciwspadkiem

Kalkulator przewodu kanalizacyjnego ułożonego z zerowym spadkiem oraz z niewielkim przeciwspadkiem.

Obliczenia hydrauliczne polegaj na rozwiązaniu równania różniczkowego zwyczajnego ruchu ustalonego wolnozmiennego. W wyniku obliczeń otrzymujemy krzywą spiętrzenia ścieków w przewodzie oraz średnią prędkość przepływu

Obliczenia natężenia deszczu miarodajnego

Kalkulator do obliczania natężenia deszczu miarodajnego dla prawidłowego wymiarowania odwodnienia wg formuły IMGW Bogdanowicz i Stachý. Oblicza sumę opadu, średnie natężenie deszczu oraz podaje jego kategorię wg skali Chomicza.

Kalkulator dodatkowo generuje syntetyczne opady o rozkładzie: DVWKEuler II w funkcjach: intensywności, wartości skumulowanej, wysokości opadu, które są wykorzystywane w modelowaniu hydrodynamicznym sieci kanalizacyjnej.

Obliczenia współczynnika spływu

Kalkulator do obliczeń szczytowegp współczynnika spływu powierzchniowego dla różnych częstotliwości deszczu w zależności od spadku terenu i stopnia uszczelnienia wg wytycznych ATV A-118.

Hydrauliczne obliczenia objętości zbiornika retencyjnego

Kalkulator do modelowania grawitacyjnych zbiorników retencyjnych w kanalizacji deszczowej.

Umożliwia obliczenia objętości zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem zmiennego dopływu, dowolnej charakterystyki regulatora oraz zmiennej powierzchni komór zbiornika. Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci wykresów napełnień komór oraz przepływów poprzez elementy konstrukcyjne zbiornika (przelewy, klapy). Program umożliwia szczegółowe obliczenia z podaniem wartości liczbowych wszystkich parametrów pracy zbiornika w funkcji czasu.

Wykonuje automatyczne sprawdzenie poprawność obliczeń, podając sumy dopływu do zbiornika i odpływu ze zbiornika. Wartości te można porównać z iloczynem sumy opadu i powierzchni zredukowanej zlewni.

Z CAD'a do SWMM'a

Kilka przydatnych LISPÓW ułatwiających wprowadzanie danych z programów typu CAD do SWMM.

Model EPA Storm Water Management Management (SWMM) jest używany na całym świecie do planowania, analizy i projektowania związanego z odpływami wód deszczowych.

Dodatek do SWMM, Climate Adjustment Tool, umożliwia użytkownikom dodawanie prognoz klimatycznych opartych na scenariuszach zmian klimatu.

W fazie testów program do obliczeń sieci kanalizacyjnej w programach CAD.

Obliczenia prowadzone są wyłącznie Metodą Maksymalnych Natężeń (to może zmienie) jako jedyną dająca gwarancje bezpiecznego wymiarowania sieci kanalizacji deszczowej. Metody dotychczas stosowane w Polsce: Stałych Natężeń (MSN), Natężeń Granicznych (MNG) zaniżają wartości, stąd wynikają tak częste zjawiska powodzi miejskich w większości polskich miast. Zjawisko to jest potęgowane poprzez stosowany nadal błędny wzór Błaszczyka na natężenie deszczu.

Algorytmy numeryczne

Kalkulatory wykonują proste obliczenia w oparciu o następujące algorytmy numeryczne:

 • numeryczne obliczanie pierwszej pochodnej,
 • numeryczne obliczanie drugiej pochodnej,
 • metoda iteracji prostej,
 • metoda Newtona,
 • metoda Runge-Kutta.

Zastosowane algorytmy numeryczne pozwalają obliczyć:

 • miejsce zerowe funkcji nieliniowej,
 • ekstrema funkcji,
 • rozwiązać układ równań różniczkowych zwyczajnych.

Do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacyjnych zastosowano algorytm grafowy:

 • sortowanie topologiczne acyklicznego grafu skierowanego.
 

Wzory na wartość pierwszej i drugiej pochodnej obliczanej numerycznie:

pierwsza i druga pochodna obliczana numerycznie

W obliczeniach numerycznych korzystamy tylko z czterech podstawowych działań matematycznych:

 • + — dodawania,
 • – — odejmowania,
 • × — mnożenia,
 • / — dzielenia.

Opinie

Z przyjemnością polecamy usługi firmy Rationalsewer. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Wysoka jakość, pełna dyspozycyjność oraz szeroki zakres usług to niewątpliwe atuty tej firmy.
Realizacja zlecenia przebiegła bez zarzutów, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dużą zaletą firmy jest również bardzo dobry kontakt oraz duża pomoc na każdym współpracy.
Rationalsewer cechuje rzetelność, fachowość, profesjonalizm oraz zaangażowanie osobiste. Projekty realizowane są sprawnie i bez zastrzeżeń, według indywidualnych potrzeb klienta…