Kalkulator hydrauliczny sieci kanalizacyjnej

Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej

Uwaga obliczenia wg MNG - wzór Błaszczyka.
Wypełnij proszę poprawnie wszystkie poniższe pola formularza.
Dane sieci:
Dane węzłów:
Dane z pliku:
Oznaczenie
węzła
Rzędna terenu
[m]
Rzędna dna
[m]
Dopływ
[dm³/s]
Dane przewodów:
Dane z pliku:
Węzeł
początkowy
Węzeł
końcowy
Częstotliwość
deszczu
[1/a]
Długość przewodu
[m]
Chropowatość przewodu
[mm]
Odsunięcie końca
przewodu
[m]
Przekrój
przewodu
Szerokość
przewodu
[m]
Ilość
przewodów
[szt.]
Dane zlewni:
Dane z pliku:
Oznaczenie
zlewni
Dopływ do
węzła
Całkowita powierzchnia
[m²]
Procent umocnienia
zlewni
[%]
Średni spadek
zlewni
[%]