Deszcz

Model opadu deszczu

W programach kalkulator hydrauliczny zbiornika retencyjnego oraz kalkulator hydrauliczny sieci kanalizacyjnej wysokość opadu obliczana jest wg formuły IMGW Bogdanowicz i Stachý z 1998 roku.

Aktualnie ta formuła jest zalecana do projektowania odwodnień na terenie kraju (z wyłączeniem deszczy o c = 1) lub lokalne modele opadów.


Całkowitą sumę opadu obliczamy wg formuły:
formuła IMGW Bogdanowicz i Stachý
h — maksymalna wysokość opadu [mm],
p — prawdopodobieństwo przewyższenia opadu p ∊ (0,1],
ɛ(D) — parametr skali [mm], obliczany wg zależności:
parametr skali
t — czas trwania deszczu miarodajnego [min] od 5 minut do 72 godzin,
α(R,D) — parametr zależny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu miarodajnego wg mapy podziału Polski na regiony maksymalnych odpadów.

Regiony maksymalnych odpadów
5[min] — 1[godz] 1[godz] — 12[godz]
Region Polski czas 5[min] — 1[godz]
Region Polski czas 1[godz] — 12[godz]
północno-zachodni centralny
Model Bogdanowicz i Stachý nie obejmuje obszarów podgórskich i górskich

Region Wartość parametru α
5[min]-30[min] 30[min]-1[godz] 1[godz]-2[godz] 2[godz]-12[godz]
północno-zachodni
północno-zachodni czas 5[min]-30[min]
północno-zachodni czas 30[min]-1[godz]
północno-zachodni czas 1[godz]-2[godz]
północno-zachodni czas 2[godz]-12[godz]
centralny
centralny czas 5[min]-2[godz]
centralny czas 2[godz]-12[godz]
Model Bogdanowicz i Stachý nie obejmuje obszarów podgórskich i górskich

Maksymalną wysokość opadu można przeliczyć na natężenie deszczu wg zależności:
przelicznik z sumy opadu na natężenie opadu
Krzywe wysokości opadów DDF - Depth-Duration-Frequency dla formuły IMGW Bogdanowicz i Stachý region południowy i nadmorski.
Krzywa DDF dla formuły IMGW Bogdanowicz i Stachy


Krzywe intensywności opadu IDF - Intensity-Duration-Frequency dla formuły IMGW Bogdanowicz i Stachý region południowy i nadmorski.
Krzywa IDF dla formuły IMGW Bogdanowicz i Stachy

Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.