Przekroje Przewodów Kanalizacyjnych

Obliczanie objętości przepływu, prędkości przepływu, napełnienia w kanale, spadku kanału

Kalkulator hydrauliczny przewodu jest programem wykonującym obliczenia numeryczne w celu umożliwienia szybkiego doboru przekroju kanału, sprawdzenia hydrauliki istniejącego kanału, obliczenia napełnienia, wymaganego spadku dla typowych rur kanalizacyjnych.

Obliczenia hydrauliczne

Do przeprowadzania obliczeń hydraulicznych przewodów kanalizacji grawitacyjnej można wybrać jeden z czterech wzorów określających prędkość przepływu w kanale:

 • Prandtl’a – Colebrook’a — wzór zalecany do prowadzenia obliczeń hydrauliczny wg ATV 110,
 • Colebrook’a – White’a — wzór zalecany do prowadzenia obliczeń hydrauliczny wg PN-EN 752 2008,
 • Darcy – Weisbach — amerykańska nazwa wzorów powyżej,
 • Manning’a,
 • Manning’a — wg EN 752,
 • Hazen’a – Willimas’a.


Uwaga Wzory: Prandtl’a – Colebrook’a, Darcy-Weisbach oraz Colebrook’a – White’a odnoszą się do tej samej formuły obliczeniowej. Wprowadzono je wyłącznie ze względu na wymienne nazewnictwo wzoru.

Parametry geometryczne przekroju

Program po wyborze kształtu kanału oraz podaniu wymiarów (szerokości lub wysokości) automatycznie oblicza następujące parametry geometryczne kanału:

 • powierzchnię czynną przekroju,
 • obwód zwilżony,
 • szerokość zwierciadła ścieków.

Parametry hydrauliczne przekroju

Na podstawie obliczonych parametrów geometrycznych przekroju kanału obliczane są następujące parametry hydrauliczne:

 • prędkość przepływu,
 • objętość przepływu,
 • napełnienie w kanale.

Program oblicza parametry dla całkowitego napełnienia oraz maksymalną prędkość przepływu i maksymalną objętość przepływu.

Charakter przepływu w przekroju

Kalkulator oblicza liczbę Frouda pozwalającą określić charakter ruchu w przewodzie kanalizacyjnym:

 • ruch nadkrytyczny (spokojny),
 • ruch krytyczny,
 • ruch podkrytyczny (rwący).

Dodatkowo oblicza następujące parametry decydujące o charakterze ruchu:

 • spadek graniczny,
 • głębokość krytyczną,
 • spadek krytyczny.

Funkcje obliczeniowe programu

W chwili obecnej kalkulator posiada następujące wbudowane funkcje umożliwiające przeprowadzenie szeregu obliczeń hydraulicznych:

 • Napełnienie i prędkość — funkcja na podstawie podanego spadku, chropowatości (szorstkości) oraz wymaganego przepływu oblicza napełnienie w kanale oraz prędkość utrzymując zadany przepływ.
 • Napełnienie i przepływ — funkcja na podstawie podanego spadku, chropowatości (szorstkości) oraz wymaganej prędkości oblicza napełnienie oraz przepływ utrzymując zadaną prędkość.
 • Spadek i prędkość — funkcja na podstawie podanego napełnienia [%], spadku, chropowatości (szorstkości) oraz wymaganego przepływu oblicza minimalny spadek dla uzyskania zadanego przepływu.
 • Spadek i przepływ — funkcja na podstawie podanego napełnienia [%], spadku, chropowatości (szorstkości) oraz wymaganej prędkości oblicza minimalny spadek dla uzyskania zadanej prędkości.
 • Przepływ i prędkość — funkcja na podstawie podanego napełnienia [%], spadku, chropowatości (szorstkości) oblicza przepływ oraz prędkość (dodano 2016.10.15.).
 • Dobór przekroju wg ATV-DVWK-A 110 — funkcja na podstawie podanego spadku, chropowatości (szorstkości) oraz wymaganego przepływu dobiera minimalny przekrój przewodu kanalizacyjnego przy przepływie ≤ 0.9∙Q(100%) (dodano 2018.07.23.).

Dostępne przekroje kanałów

L.pSchemat
przekroju
Opis kanałuStosunek szerokość kanału B
do wysokość kanału H
1
Kołowy
kanał kołowy1.0/1.0
2
Kołowy podwyższony 20/25
kanał kołowy podwyższony20.0/25.0
3
Kołowy podwyższony 20/30
kanał kołowy podwyższony20.0/30.0
4
Kołowy 7% osadu
kanał kołowy wypełniony w 7% osadem1.0760/1.0
5
Kołowy 10% osadu
kanał kołowy wypełniony w 10% osadem1.1113/1.0
6
Kołowy 14% osadu
kanał kołowy wypełniony w 14% osadem1.1620/1.0
7
Kołowy 18% osadu
kanał kołowy wypełniony w 18% osadem1.2193/1.0
8
Kołowy 21% osadu
kanał kołowy wypełniony w 21% osadem1.2660/1.0
9
Kołowy 24% osadu
kanał kołowy wypełniony w 24% osadem1.3160/1.0
10
Kołowy 28% osadu
kanał kołowy wypełniony w 28% osadem1.3900/1.0
11
Kołowy 33% osadu
kanał kołowy wypełniony w 33% osadem1.4927/1.0
12
Jajowy 20/20
kanał jajowy20.0/20.0
13
Jajowy 20/25
kanał jajowy20.0/25.0
14
Jajowy 20/30
kanał jajowy20.0/30.0
15
Jajowy 20/30 nowy typ
kanał jajowy20.0/30.0
16
Jajowy 20/35
kanał jajowy 20.0/35.0
17
Jajowy 20/35 podwyższony
kanał jajowy 20.0/35.0
18
Jajowy 30/40
kanał jajowy 30.0/40.0
19
Arch 1.30
kanał Arch 1.301.30/1.0
20
Arch 1.35
kanał Arch 1.351.35/1.0
21
Arch 1.40
kanał Arch 1.401.40/1.0
22
Arch 1.45
kanał Arch 1.451.45/1.0
23
Arch 1.50
kanał Arch 1.501.50/1.0
24
Arch 1.55
kanał Arch 1.551.55/1.0
25
Arch 1.60
kanał Arch 1.601.60/1.0
26
Arch 1.65
kanał Arch 1.651.65/1.0
27
Arch 1.70
kanał Arch 1.701.70/1.0
28
Arch 1.75
kanał Arch 1.751.75/1.0
29
Podkowiasty
kanał podkowiasty standardowy1.0/1.0
30
Podkowiasty B-B
kanał podkowiasty w wersji B-B1.0/1.0
31
Podkowiasty M-E
kanał podkowiasty w wersji M-E1.0/1.0
32
Hełmowy 40/35
kanał hełmowy 40.0/35.0
33
Hełmowy 40/40
kanał hełmowy 40.0/40.0
34
Hełmowy 40/50
kanał hełmowy 40.0/50.0
35
Eliptyczny poziomy 1.35/1
kanał eliptyczny poziomy 1.35/1.0
36
Eliptyczny poziomy 1.45/1
kanał eliptyczny poziomy 1.45/1.0
37
Eliptyczny poziomy 1.55/1
kanał eliptyczny poziomy 1.55/1.0
38
Eliptyczny poziomy 1.65/1
kanał eliptyczny poziomy 1.65/1.0
39
ASTM Arch 1.584/1
ASTM Arch1.584/1.0
40
ASTM Arch 1.643/1
ASTM Arch1.643/1.0
41
ASTM Eliptyczny poziomy
kanał ASTM eliptyczny poziomy1.560/1.0
42
ASTM Eliptyczny pionowy
kanał ASTM eliptyczny pionowy0.641/1.0
43
Paraboliczny
kanał paraboliczny1.0/1.0
44
Latawcowy
kanał latawcowy1.0/1.0
45
Dzwonowy 40/40
kanał dzwonowy 40.0/40.0
46
Dzwonowy 40/34
kanał dzwonowy 40.0/34.0
47
Dzwonowy 40/30
kanał dzwonowy 40.0/30.0
48
Dzwonowy 40/25
kanał dzwonowy 40.0/25.0
49
Dzwonowy 40/20
kanał dzwonowy 40.0/20.0
50
Beczkowy
kanał beczkowy 1.30/1.0
51
Lindley
kanał Lindley 1.0/1.0
52
Gruszkowy
kanał gruszkowy1.0/1.25
W opracowaniu kolejne przekroje!!!.
Jeżeli nie ma jeszcze przekroju, którym jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami!!!
Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.