Kalkulator hydrauliczny współczynnika spływu powierzchniowego

Obliczanie współczynnika spływu oraz powierzchni zredukowanej

Wypełnij proszę poprawnie wszystkie poniższe pola formularza.
Dane zlewni:
Dane z pliku:

Oznaczenie
zlewni
Całkowita powierzchnia
[m²]
Procent umocnienia
zlewni
[%]
Średni spadek
zlewni
[%]