Kalkulator hydrauliczny objętości zbiornika retencyjnego grawitacyjnego w kanalizacji

Obliczanie objętości zbiornika retencyjnego grawitacyjnego

Wypełnij proszę poprawnie wszystkie poniższe pola formularza.
Obliczenia:
Dane zlewni:
Dane z pliku:

Oznaczenie
zlewni
Całkowita powierzchnia
[m²]
Procent umocnienia
zlewni
[%]
Średni spadek
zlewni
[%]
Region opadów:
Regiony maksymalnych odpadów
5[min] — 1[godz] 1[godz] — 12[godz]
Region Polski czas 5[min] — 1[godz]
Region Polski czas 1[godz] — 12[godz]
północno-zachodni centralny
Model Bogdanowicz i Stachý nie obejmuje obszarów podgórskich i górskich
Dane zbiornika:
Dane hydrogramu dopływu:
Dane hydrogramu dopływu:

Wybierz plik z danymi:
Czas
[min]
Dopływ
[dm³/s]
Schemat zbiornika
Zbiornik SIMPLEX
grawitacyjny zbiornik jednokomorowy
Charakterystyka urządzenia dławiącego:
Faza napełniania:
Dane z pliku:
Poziom
[m]
Odpływ
[dm³/s]
Faza opróżniania:
Dane z pliku:
Poziom
[m]
Odpływ
[dm³/s]
Dane komory przepływowej KP:
Dane z pliku:
Poziom
[m]
Powierzchnia
komory KP
[m²]
Przelew Awaryjny:
Dane komory akumulacyjnej KA:
Dane z pliku:

Poziom
[m]
Powierzchnia
komory KA
[m²]
Przelew KP-KA:
Klapa KA-KP:
Dane komory akumulacyjnej KB:
Dane z pliku:

Poziom
[m]
Powierzchnia
komory KB
[m²]
Przelew KA-KB:
Klapa KB-KA:
Dane komory KK:
Dane z pliku:

Poziom
[m]
Powierzchnia
komory KK
[m²]
Dane komory KR:

Przekrój Kołowy