Oddam w dobre ręce

Szkolenie SWMM

 1. Wprowadzenie
 2. Zastosowanie modeli hydrodynamicznych
 3. Przegląd programów do tworzenia modeli komputerowych sieci kanalizacji
 4. Modelowanie hydrauliczne sieci w programie SWMM
 5. Opcje programu
 6. Część hydrologiczna
 7. Deszcz
 8. Zlewnia
 9. Część hydrauliczna
 10. Obiekty punktowe
 11. Studnie
 12. Wyloty
 13. Rozdzielacze
 14. Zbiornik
 15. Obiekty wektorowe
 16. Przewody
 17. Pompy
 18. Otwory
 19. Przelewy
 20. Regulatory
 21. Charakterystyki
 22. Serie czasowe
 23. Wbudowane narzędzia dodatkowe
 24. Wyniki obliczeń
 25. Wprowadzenie do kalibracji modelu
 26. Symulacja sterowania siecią
 27. Warsztaty
 28. Tworzenie modelu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
 29. Tworzenie modelu sieci kanalizacji deszczowej oraz ogólnospławnej