Projekty z zakresu infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej

Kilka ciekawych tematów które zrealizowałem.

Przebudowa magistrali wodociągowej

Zabrze — przebudowa magistali wodociągowej ∅630 PE wraz z budową komory spustowo - odpowietrzającej.

Retencja wód opadowych

Kraków — retencja wód opadowych w zbiorniku retencyjnym dwukomorowym CONTRACT o objętości 99.50 m3 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.