Modelowanie hydrodynamiczne sieci kanalizacyjnej

Wymagania

Zgodnie z wytycznymi proste metody obliczeniowe mogą służyć jedynie do obliczeń hydraulicznych nowo projektowanych prostych układów — w przeciwnym wypadku modelowanie sieci kanalizacyjnej staje się wymogiem. Poprawnie wykonany model opisuje procesy zachodzące w sieci kanalizacyjnej, których nie jesteśmy w stanie wykazać stosując klasyczne metody projektowania sieci kanalizacyjnej: przepływy ciśnieniowe, cofki, wylewy w poszczególnych węzłach.

Narzędzia do modelowania sieci kanalizacyjnej

Istnieje szereg programów komercyjnych do modelowania sieci kanalizacyjnych jednak ich cena jest dla większości użytkowników barierą nie do przejścia.

Model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnej można wykonać w bezpłatnym programie SWMM. Opracowanie takiego modelu w SWMM jest żmudnym procesem wprowadzania szeregu danych dla poszczególnych zlewni, przewodów, węzłów. Dzięki użyciu LISP lub VBA cały wysiłek zostaje przerzucony na komputer.

Przykładowe modele hydrodynamiczne

Do tworzenia modelu używam popularnego programu SWMM.

Poniżej kilka zrealizowanych modeli sieci:


 • Model hydrodynamiczny sieci ogólnospławnej z uwzględnieniem retencji wód opadowych na zlewniach cząstkowych:
Model hydrodynamiczny sieci ogólnospławnej
 • Model hydrodynamiczny sieci kanalizacji rozdzielczej z uwzględnieniem retencji wód opadowych na zlewniach cząstkowych:
Model hydrodynamiczny sieci deszczowej i sanitarnej
 • Model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem retencji wód opadowych na zlewniach cząstkowych:
Model hydrodynamiczny sieci deszczowej
 • Model hydrodynamiczny obiektów specjalnych (syfony i przelewy burzowe) na sieci kanalizacji ogólnospławnej:
Sytuacja do modelu hydrodynamicznego syfonu i przelewu burzowego Profil do modelu hydrodynamicznego syfonu i przelewu burzowego
 • Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Jaworznie:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Jaworznie
 • Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w Krakowie:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w Krakowie
 • Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie
 • Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie
 • Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie:
Model hydrodynamiczny istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w Krakowie
 • Model hydrodynamiczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami liniowymi w Gdańsku:
Model hydrodynamiczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami liniowymi w Gdańsku
 • Model hydrodynamiczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami liniowymi w Łodzi:
Model hydrodynamiczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami liniowymi w Łodzi