Literatura projektowanie sieci kanalizacyjnej

L.pAutorWydawcaNumerRokTytuł
1Błażej Berliński Grażyna SaksonGWiTS032014Modelowanie systemu odwodnienia miasta z uwzględnieniem obiektów LID na przykładzie dachów zielonych
2Andrzej Kuliczkowski Jacek JakubowskiInstal112002Ocena porównawcza wybranych metod obliczania miarodajnych przepływów w kanalizacji deszczowej
3Wacław BłaszczykArkady1960Projektowanie sieci kanalizacyjnych
4Maria Fidala-SzopeInstytut Ochrony Środowiska1997Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej i półrozdzielczej
5Maria Fidala-Szope Halina Sawicka-Siarkiewicz Andrzej KoczykInstytut Ochrony Środowiska1997Ochrona wód powierzchniowych przed zrzutami burzowymi z kanalizacji ogólnospławnej
6Szyszkin Z.N., Karelin J.A., Kołobanow S.K., Jakowlew S.W., Zak G.ŁBudownictwo i architektura1957Kanalizacja
7Wacław Błaszczyk Henryk Stamedtello Paweł BłaszczykArkady1983Kanalizacja. Sieci i pompowanie
8Stanisław WojnarowiczBudownictwo i architektura1956Kanalizacja
9Andrzej KotowskiSeidel-Przywecki2011Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów
10Materiały konferencyjneSeidel-Przywecki2011Wody opadowe a zjawiska ekstremalne
11Daniel SłyśDolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne2013Zrównoważone systemu odwodnienia miast
12Materiały konferencyjneINFRAEKO 20122012III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012. Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna
13Materiały konferencyjneINFRAEKO 20142014IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2014. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko
14Materiały konferencyjneINFRAEKO 20162016V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2016. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko
15Paweł Błaszczyk Dariusz Igielski Barbara Osmulska-MrózInstytut Kształtowania Środowiska1983Zasady planowania i projektowania systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i dużych miastach
16Romuald SzymkiewiczWydawnictwo Naukowe PWN2000Modelowanie matematyczne przepływów w rzekach i kanałach
17Ludwik Dąbkowski Jan Skiniński Armand ŻbikowskiPaństwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne1982Hydrauliczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych
18Niemiecki zbiór regułSeidel-Przywecki2000Komentarz do DWA - A 118 Hydrauliczne wymiarowanie systemów odwadniających
19Niemiecki zbiór regułSeidel-Przywecki1994DWA - A 111P - Wytyczne do wymiarowania i sprawdzania przepustowości urządzeń odciążających w systemach kanalizacyjnych
20Niemiecki zbiór regułSeidel-Przywecki1988DWA - A 110P - Wytyczne do hydraulicznego wymiarowania i sprawdzanie przepustowości kanałów i przewodów ściekowych
21Roman EdelWydawnictwa Komunikacji i Łączności2006Odwodnienie dróg
Proszę o przesyłanie tytułów: książek, artykułów, linków do zeszytów naukowych uczelni itd. itp., które warto przeczytać i tu zamieścić.