motto miesiąca:
Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.
Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
niedziela, 17 grudnia 2017r.


Literatura deszcz

Kropelka informacji na temat deszczy.

L.pAutorWydawcaNumerRokTytuł
1Andrzej KotowskiGWiTS062006O potrzebie dostosowania zasad wymiarowania kanalizacji w Polsce do wymagań normy PN-EN 752 i zaleceń Europejskiego Komitetu Normalizacji
2Andrzej KotowskiGWiTS062010Modele fizykalne opadów do projektowania kanalizacji we Wrocławiu
3Andrzej KotowskiGWiTS062010Probabilistyczne modele opadów miarodajnych do projektowania i weryfikacji częstości wylewów z kanalizacji we Wrocławiu
4Andrzej KotowskiGWiTS07,082011O konieczności ujednolicenia zasad tworzenia modeli opadów miarodajnych do wymiarowania kanalizacji w Polsce
5Andrzej Wałęga Grzegorz KaczorGWiTS102011Przebieg wybranych epizodów opadowych na obszarze aglomeracji krakowskiej w aspekcie modelowania sieci kanalizacji deszczowej
6Andrzej Kotowski Bartosz KaźmierczakGWiTS112012Weryfikacja uogólnionego rozkładu wykładniczego do modelowania opadów deszczowych
7Mariusz BarszczGWiTS012013Innowacyjne metody zarządzania wodami deszczowymi w obszarach zurbanizowanych
8Andrzej Kotowski Bartosz KaźmierczakGWiTS052013Trendy zmian wysokości i intensywności opadów maksymalnych do modelowania kanalizacji we Wrocławiu
9Andrzej KotowskiGWiTS052013Prognozowane skutki ocieplenia klimatu w modelowaniu przeciążeń systemów kanalizacyjnych w Polsce
10Daniel Słyś Józef Dziopak Kamil PochwatGWiTS072013Analiza opadów na potrzeby wymiarowania sieci i zbiorników retencyjnych w kanalizacji
11Andrzej Kotowski Monika NowakowskaGWiTS052015Analiza przemieszczania się opadów deszczowych nad Wrocławiem
12Andrzej KotowskiGWiTS112015Zagrożenia dla infrastruktury miast wynikające ze zmian klimatu
13Stanisław WeglarczykInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich3/IV2013O poprawności wzorów Błaszczyka na obliczanie opadów miarodajnych
14Stanisław WeglarczykInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich3/IV2013O poprawności wzorów Chomicza na obliczanie opadów miarodajnych
15Andrzej Kotowski Bartosz Kaźmierczak Andrzej DancewiczKomitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN2010Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji
16Paweł Licznar Janusz Łomotowski Marian RojekFUTURA2009Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych
17Andrzej KotowskiSeidel-Przywecki2011Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów
18Robert TwardoszInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego2005Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa
Proszę o przesyłanie tytułów: książek, artykułów, linków do zeszytów naukowych uczelni itd. itp., które warto przeczytać i tu zamieścić.