Instrukcja użytkowania kalkulatora zbiornika retencyjnego

Zastosowany sposób obliczania objętości zbiornika retencyjnego nie pozwala bezpośrednio wyznaczyć objętości, tak jak ma to miejsce w przypadku metod uproszczonych. Obliczenia należy wykonywać metodą prób aż do osiągnięcia zadowalającego efektu. Należy pamiętać, że dla jednej zlewni istnieje cały szereg zbiorników, które będą różniły się objętością a jednocześnie spełniały swój cel.

Zbiornik jednokomorowy przy zastosowaniu tego samego regulatora będzie miał inne wymagane objętości w zależności od przekroju komory. W przypadku zbiorników wielokomorowych kształt komory akumulacyjnej nie wpływa na wymaganą objętość. Szczegółowe analizy można zobaczyć tu: analiza objętości zbiornika retencyjnego.

Obliczenia należy rozpocząć od wprowadzenia podstawowych danych:

Uwaga: w przypadku własnego hydrogramu dopływu powyższe parametry nie biorą udziału w obliczeniach.

Dane dla charakterystyki urządzenia dławiącego odpływ

Ze względu na różnorodność urządzeń dławiących odpływ ze zbiornika retencyjnego (regulatory przepływu, kryzy, rury dławiące) do programu należy wprowadzić jego charakterystykę.
Dane regulatora najlepiej przygotować w postaci zewnętrznego pliku tekstowego podając:

Dane dla przelewów międzykomorowy i awaryjnego

Dane wymagane dla przelewów:

Przelew awaryjny jest elementem wymaganym w programie. Niezależnie od typu zbiornika zawsze odprowadza nadmiar wód opadowych z komory KP. Jego działanie ma sygnalizować Użytkownikowi niewystarczającą objętość zbiornika.

Przelew międzykomorowy zbiornika retencyjnego

Dane dla klap międzykomorowych

Dane wymagane dla klapy:
Klapa międzykomorowa zbiornika retencyjnego

Dane dla komór zbiornika

Dane wymagane dla komory zbiornika retencyjnego: Charakterystykę komory najlepiej przygotować w postaci zewnętrznego pliku tekstowego, który następnie należy wczytać do programu.
Komora zbiornika retencyjnego

Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.