Instrukcja użytkowania kalkulatora sieci kanalizacyjnej

Obliczenia hydrauliczne sieci sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej.

Program umożliwia obliczanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Dla obliczeń odpływów wód opadowych w programie zastosowano metodę maksymalnych natężeń zaliczanych do grupy Rational Method. Metoda ta opiera się na niemieckiej metodzie współczynnika opóźnienia i została zaproponowana przez prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowskiego.


Dane najlepiej przygotować w arkuszu kalkulacyjnym i następnie zapisać w postaci pliku CSV (rozdzielany przecinkami).
Poszczególne dane należy rozdzielić ";" (zrobi to automatycznie arkusz, gdy jako symbol dziesiętny używany jest ",").
Następnie w pliku należy zamienić "," na "."
Plik zapisać w kodowaniu ANSI.

Do wczytania danych najlepiej przygotować trzy oddzielne pliki:

Dane węzłów

W pliku węzłów podajemy:

Dane przewodów

W pliku przewody podajemy:

Dane zlewni

W pliku zlewnie podajemy:


Po wybraniu wszystkich plików należy wczytać dane do programu.

Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.