motto miesiąca:
Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.
Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
niedziela, 17 grudnia 2017r.


Instrukcja użytkowania kalkulatora sieci kanalizacyjnej

Obliczenia hydrauliczne sieci sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej.

Program umożliwia obliczanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Dla obliczeń odpływów wód opadowych w programie zastosowano metodę maksymalnych natężeń zaliczanych do grupy Rational Method. Metoda ta opiera się na niemieckiej metodzie współczynnika opóźnienia i została zaproponowana przez prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowskiego.


Dane najlepiej przygotować w arkuszu kalkulacyjnym i następnie zapisać w postaci pliku CSV (rozdzielany przecinkami).
Poszczególne dane należy rozdzielić ";" (zrobi to automatycznie arkusz, gdy jako symbol dziesiętny używany jest ",").
Następnie w pliku należy zamienić "," na "."
Plik zapisać w kodowaniu ANSI.

Do wczytania danych najlepiej przygotować trzy oddzielne pliki:

Dane węzłów

W pliku węzłów podajemy:

Dane przewodów

W pliku przewody podajemy:

Dane zlewni

W pliku zlewnie podajemy:


Po wybraniu wszystkich plików należy wczytać dane do programu.

Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.