Przekroje przewodów kanalizacyjnych

Obliczanie objętości przepływu, prędkości przepływu, napełnienia w kanale, spadku kanału

Kalkulator hydrauliczny przewodu jest programem wykonującym obliczenia numeryczne w celu umożliwienia szybkiego doboru przekroju kanału, sprawdzenia hydrauliki istniejącego kanału, obliczenia napełnienia, wymaganego spadku dla typowych rur kanalizacyjnych.

Obliczenia hydrauliczne

Do przeprowadzania obliczeń hydraulicznych przewodów kanalizacji grawitacyjnej można wybrać jeden z czterech wzorów określających prędkość przepływu w kanale:
Uwaga Wzory: Prandtl’a – Colebrook’a, Darcy-Weisbach oraz Colebrook’a – White’a odnoszą się do tej samej formuły obliczeniowej. Wprowadzono je wyłącznie ze względu na wymienne nazewnictwo wzoru.

Parametry geometryczne przekroju

Program po wyborze kształtu kanału oraz podaniu wymiarów (szerokości lub wysokości) automatycznie oblicza następujące parametry geometryczne kanału:

Parametry hydrauliczne przekroju

Na podstawie obliczonych parametrów geometrycznych przekroju kanału obliczane są następujące parametry hydrauliczne:
Program oblicza parametry dla całkowitego napełnienia oraz maksymalną prędkość przepływu i maksymalną objętość przepływu.

Charakter przepływu w przekroju

Kalkulator oblicza liczbę Frouda pozwalającą określić charakter ruchu w przewodzie kanalizacyjnym: Dodatkowo oblicza następujące parametry decydujące o charakterze ruchu:

Funkcje obliczeniowe programu

W chwili obecnej kalkulator posiada następujące wbudowane funkcje umożliwiające przeprowadzenie szeregu obliczeń hydraulicznych:

Dostępne przekroje kanałów

L.pSchemat
przekroju
Opis kanałuStosunek szerokość kanału B
do wysokość kanału H
1
Kołowy
kanał kołowy1.0/1.0
2
Kołowy podwyższony 20/25
kanał kołowy podwyższony20.0/25.0
3
Kołowy podwyższony 20/30
kanał kołowy podwyższony20.0/30.0
4
Kołowy 7% osadu
kanał kołowy wypełniony w 7% osadem1.0760/1.0
5
Kołowy 10% osadu
kanał kołowy wypełniony w 10% osadem1.1113/1.0
6
Kołowy 14% osadu
kanał kołowy wypełniony w 14% osadem1.1620/1.0
7
Kołowy 18% osadu
kanał kołowy wypełniony w 18% osadem1.2193/1.0
8
Kołowy 21% osadu
kanał kołowy wypełniony w 21% osadem1.2660/1.0
9
Kołowy 24% osadu
kanał kołowy wypełniony w 24% osadem1.3160/1.0
10
Kołowy 28% osadu
kanał kołowy wypełniony w 28% osadem1.3900/1.0
11
Kołowy 33% osadu
kanał kołowy wypełniony w 33% osadem1.4927/1.0
12
Jajowy 20/20
kanał jajowy20.0/20.0
13
Jajowy 20/25
kanał jajowy20.0/25.0
14
Jajowy 20/30
kanał jajowy20.0/30.0
15
Jajowy 20/30 nowy typ
kanał jajowy20.0/30.0
16
Jajowy 20/35
kanał jajowy 20.0/35.0
17
Jajowy 20/35 podwyższony
kanał jajowy 20.0/35.0
18
Jajowy 30/40
kanał jajowy 30.0/40.0
19
Arch 1.30
kanał Arch 1.301.30/1.0
20
Arch 1.35
kanał Arch 1.351.35/1.0
21
Arch 1.40
kanał Arch 1.401.40/1.0
22
Arch 1.45
kanał Arch 1.451.45/1.0
23
Arch 1.50
kanał Arch 1.501.50/1.0
24
Arch 1.55
kanał Arch 1.551.55/1.0
25
Arch 1.60
kanał Arch 1.601.60/1.0
26
Arch 1.65
kanał Arch 1.651.65/1.0
27
Arch 1.70
kanał Arch 1.701.70/1.0
28
Arch 1.75
kanał Arch 1.751.75/1.0
29
Podkowiasty
kanał podkowiasty standardowy1.0/1.0
30
Podkowiasty B-B
kanał podkowiasty w wersji B-B1.0/1.0
31
Podkowiasty M-E
kanał podkowiasty w wersji M-E1.0/1.0
32
Hełmowy 40/35
kanał hełmowy 40.0/35.0
33
Hełmowy 40/40
kanał hełmowy 40.0/40.0
34
Hełmowy 40/50
kanał hełmowy 40.0/50.0
35
Eliptyczny poziomy 1.35/1
kanał eliptyczny poziomy 1.35/1.0
36
Eliptyczny poziomy 1.45/1
kanał eliptyczny poziomy 1.45/1.0
37
Eliptyczny poziomy 1.55/1
kanał eliptyczny poziomy 1.55/1.0
38
Eliptyczny poziomy 1.65/1
kanał eliptyczny poziomy 1.65/1.0
39
ASTM Arch 1.584/1
ASTM Arch1.584/1.0
40
ASTM Arch 1.643/1
ASTM Arch1.643/1.0
41
ASTM Eliptyczny poziomy
kanał ASTM eliptyczny poziomy1.560/1.0
42
ASTM Eliptyczny pionowy
kanał ASTM eliptyczny pionowy0.641/1.0
43
Paraboliczny
kanał paraboliczny1.0/1.0
44
Latawcowy
kanał latawcowy1.0/1.0
45
Dzwonowy 40/40
kanał dzwonowy 40.0/40.0
46
Dzwonowy 40/34
kanał dzwonowy 40.0/34.0
47
Dzwonowy 40/30
kanał dzwonowy 40.0/30.0
48
Dzwonowy 40/25
kanał dzwonowy 40.0/25.0
49
Dzwonowy 40/20
kanał dzwonowy 40.0/20.0
50
Beczkowy
kanał beczkowy 1.30/1.0
51
Lindley
kanał Lindley 1.0/1.0
52
Gruszkowy
kanał gruszkowy1.0/1.25
W opracowaniu kolejne przekroje!!!.
Jeżeli nie ma jeszcze przekroju, którym jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami!!!

Wszystkie uwagi dot. działania kalkulatorów oraz pomysły na przydatne kalkulatory, które warto tutaj zamieścić, proszę kierować poprzez formularz kontaktowy.