CAD 2 SWMM

Zapis danych z programu CAD do SWMM przy użyciu LISP

Kilka przydatnych LISP'ów(Lost In Stupid Parentheses) do eksportu danych z programow typu Cad to pliku SWMM

fragment kodu LISP

AutoLISP – odmiana języka programowania Lisp dołączana do programu komputerowego AutoCAD, służącego do komputerowego wspomagania projektowania. Ma on na celu pomagać użytkownikowi rozszerzenie funkcji tego programu oraz dostosowaniu go do swoich potrzeb.

PlikOpisPolecenie
Program do obliczeń hydraulicznych sieci kanalizacji deszczowej wg metody maksymalnych natężeń
KADUDADY_Network.lspObliczenia hydrauliczne sieciKADU
KADUDADY_Shape.lspObliczenia geometryczne przekrojów przewodów kanalizacyjnych: kołowy, jajowy Funkcje wywoływane automatycznie
KADUDADY_Hydrology.lspUproszczone obliczenia hydrologiczne współczynników spływu oraz natężenia deszczu miarodajnegoFunkcje wywoływane automatycznie
KADUDADY_Hydraulic.lspObliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych wzorem: Prandtl'a — Colebrook'a lub Manning'aFunkcje wywoływane automatycznie
Program do eksportu danych do SWMM
SWMM_SupportZbiór funkcji Funkcje wywoływane automatycznie
SWMM_LayerZakłada zbiór warstwy w programach typu CAD SWLAY
To dopiero początek.